Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží nádherné vedení na misijní cestě.

Misie / Evangelizace, Svědectví

Skutky 14,27-28; 2. Korintským 11,20-33

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 35:31

Byli jste přece koupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha

Biblický výklad

1. Korintským 6,9-20; Genesis 39; 2. Korintským 11,2-3

Datum: 2022-03-23 | Doba trvání: 28:00

Chci se změnit, ale jak

Život křesťana

2. Korintským 3,13-18; Exodus 34,34-35; Matouš 22,37-39; 1. Timoteovi 1,5

Datum: 2019-08-02 | Doba trvání: 50:08

Církevní kázeň podle Boží míry

Život sboru, Biblický výklad

2. Korintským 2,1-11; Lukáš 15,11-32

Datum: 2022-11-23 | Doba trvání: 27:38

Co je misie, misionář, apoštol, evangelista a rozdíl mezi evangelizací a misií?

Misie / Evangelizace, Biblické učení

Matouš 9,35-10,5; Skutky 13; 2. Korintským 5,20; Efeským 4,11; Skutky 21,8

Datum: 2023-01-07 | Doba trvání: 01:02:59

Co pro nás znamená Památka večeře Páně a jak aplikujeme?

Biblické učení, Večeře Páně

1. Korintským 11,26-34; 1. Korintským 10,17; 1. Korintským 4,5; Židům 10,29; 2. Korintským 13,5

Datum: 2022-07-03 | Doba trvání: 51:13

Co znamená “abyste Boží milost nepřijali nadarmo.”

Pokání a obrácení

2. Korintským 6,1; 2. Korintským 7,1.10; Matouš 26,75-27,5

Datum: 2023-02-15 | Doba trvání: 51:52

Důkaz a znaky skutečného apoštola a Božího služebníka.

Biblický výklad, Utrpení pro Krista

2. Korintským 11,20-12,4; 1. Petrova 1,6-7; Matouš 16,24-25

Datum: 2023-05-17 | Doba trvání: 52:52

Jak můžeme odrážet Boží slávu?

Biblický výklad

2. Korintským 4,1-6; Genesis 1,3-4; Jan 1,1-5

Datum: 2022-12-14 | Doba trvání: 29:22

Jak můžeme poznat falešné učitele?

Biblická učení, Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 11,14-20; Matouš 7,15-20; 1. Korintským 14,37-38; Galatským 1,8-9; Galatským 5,2-4; 1. Janova 4,1-3

Datum: 2023-05-10 | Doba trvání: 54:17

Jak se mohu stát silným, abych překonal všechnu nespravedlnost a utrpení?

Biblický výklad, Život křesťana

2. Korintským 4,7-18; Matouš 13,44-45; 2. Korintským 12,7-10; Jan 12,24; Židům 11,24-27

Datum: 2023-01-11 | Doba trvání: 26:28

Jak se Pavel obhajuje a jak to máme dělat my?

Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 10-11,6; Genesis 3,1-6; Galatským 1,6-9; 2. Janova 1,9-11

Datum: 2023-04-27 | Doba trvání: 58:25

Jakou cenu má pro tebe Ježíš?

Biblický výklad, Život sboru, Peníze

2. Korintským 8,1-15

Datum: 2023-03-08 | Doba trvání: 29:44

Jaký jazyk nebo řeč bude v nebi?

K povzbuzení, O nebi

Skutky 2,4-13; Židům 1,3; Jan 8,44; 1. Janova 3,2; Lukáš 7,48; 2. Korintským 12,4; Zjevení 14,2

Datum: 2023-06-04 | Doba trvání: 36:54

Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.

Biblický výklad

2. Korintským 10,6-18; Jan 5,41-44; 1. Paralipomenon 29,10-18

Datum: 2023-04-19 | Doba trvání: 52:41