Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Apoštol Pavel zajímavě píše začátek dopisu těm, kteří ho kritizují

Život sboru, Zakládání sboru, Biblický výklad

1. Korintským 1,4-9; Titovi 2,11-14; 2. Tesalonickým 2,13:

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 21:47

Boží láska zůstává navěky

Biblický výklad

1. Korintským 13,8-13

Datum: 2022-08-10 | Doba trvání: 25:01

Buďte spokojeni v Kristu

Biblický výklad

1. Korintským 10,1-13; Exodus 13,21-22; Exodus 14,19-22; Numeri 21,5-6

Datum: 2022-06-03 | Doba trvání: 30:02

Byli jste přece koupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha

Biblický výklad

1. Korintským 6,9-20; Genesis 39; 2. Korintským 11,2-3

Datum: 2022-03-23 | Doba trvání: 28:00

Christian - můj příběh

Pokání a obrácení

1. Korintským 10,11

Datum: 2019-10-09 | Doba trvání: 01:04:49

Co je Boží moc a jak se projevuje v našem životě

Biblický výklad, Život sboru

1. Korintským 4 7-21

Datum: 2022 | Doba trvání: 31:44

Co je důležité ve službě Bohu?

Biblický výklad, Život sboru

1. Korintským 4,1-7; Lukáš 12,42-48; 2. Timoteovi 2,2; Skutky 23,1; 1. Korintským 3,13; Jan 7,24

Datum: 2022-02-16 | Doba trvání: 59:44

Co je pravé Boží, Kristovo, Pavlovo a věčné evangelium - co je falešné a sektářské?

Evangelium, Život křesťana

Galatským 1,6-10 ; 1. Korintským 3,11; 1. Korintským 15,3-4 ; Zjevení 14,6 ; 1. Tesalonickým 2,4

Datum: 2023-07-26 | Doba trvání: 53:31

Co pro nás znamená Památka večeře Páně a jak aplikujeme?

Biblické učení, Večeře Páně

1. Korintským 11,26-34; 1. Korintským 10,17; 1. Korintským 4,5; Židům 10,29; 2. Korintským 13,5

Datum: 2022-07-03 | Doba trvání: 51:13

Co vlastníme v Kristu

Biblický výklad

1. Korintským 2,6-16

Datum: 2022 | Doba trvání: 36:10

Dary milosti a duchovní práce v církvi.

Život sboru, Biblický výklad

1. Korintským 12,1-13; Římanům 12,6-8; Efeským 4; Galatským 5,22; Filipským 2,13

Datum: 2022-07-13 | Doba trvání: 01:01:19

Dílo vykoupení v knize Rút - Rút 4

K povzbuzení

Rút 4; 1. Korintským 6,20

Datum: 2022-10-23 | Doba trvání: 24:49

Jacob Gartenhaus - Jak jsem našel Mesiáše

Pokání a obrácení

Skutky 9,1-20; 1. Korintským 13

Datum: 2020-02-05 | Doba trvání: 14:35

Jak máme jednat, když máme hřích ve sboru?

Biblický výklad, Život křesťana, Život sboru

1. Korintským 4,20-5,7; Matouš 18,15-20; 1. Korintským 6,15-20; Galatským 6,1-6

Datum: 2022 | Doba trvání: 58:00