Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží hněv a milosrdenství

Biblický výklad

Římanům 9,19-33; Jeremjáš 18,1-6; Jeremjáš 7,13-16; Jeremjáš 11,11-14; Židům 4,2

Datum: 2021 | Doba trvání: 56:57

Boží péče zajištěna pro ty, kteří jsou v Kristu

Biblický výklad

Římanům 8,31-39; Přísloví 18,10; 1. Petrova 5,8-9; 2. Petrova 3,17; Jakub 4,7; 1. Janova 4,4

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:15:09

Boží úsilí zůstává marné vůči Izraeli, ale jaká je naše víra a zvěstování

Biblický výklad

Římanům 10,14-21; Deuteronomium 32,21; 1. Petrova 4,10-11; Izajáš 52,7; Nahum 2,1

Datum: 2021 | Doba trvání: 38:45

Boží volání, aby byli připodobněni Jemu - vyvolení a předurčení

Biblický výklad

Římanům 8,29-30; Efeským 1,3-6; Izajáš 40,28; 2. Petrova 1,10

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:00:24

Buďme připravený v lásce k příchodu našeho Pána

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 13,8-14; Matouš 22,37-39; Galatským 5,14; Lukáš 21,34

Datum: 2021 | Doba trvání: 46:28

Bůh činí bezbožné spravedlivými

Evangelium, Pokání a obrácení

Efeským 2,1-10; Římanům 3,21-26; Jan 3,36

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 32:25

Bůh není nespravedlivý a nejedná svévolně

Biblický výklad

Římanům 9,9-18; Exodus 33,19; Izajáš 55,7; Římanům 11,30-32

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:06:14

Choďte duchem, aby jste žili

Biblický výklad

Římanům 8,10-17

Datum: 2021 | Doba trvání: 40:43

Církev a vládní nařízení. Víra v nejisté době

K povzbuzení

Římanům 13,1-8

Datum: 2022-09-13 | Doba trvání: 51:34

Co Bible (ne)říká o homosexualitě?

Objasnění / Aktuální události

Římanům 1,18-32

Datum: 2022-07-19 | Doba trvání: 01:08:46

Co máme dělat v případě neshody

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 14-16; Přísloví 15,1-5; 2. Timoteovi 2,24; Jakub 1,12; Titovi 3,10-11; Římanům 16,17

Datum: 2021 | Doba trvání: 58:33

Co se malé dítě podvědomě učí od rodičů?

Manželství / Rodina / Výchova

Genesis 25,27; Římanům 13,7

Datum: 2023-03-10 | Doba trvání: 51:45

Čtyři výzvy křesťanům

Biblické učení

Římanům 10,9-13

Datum: 2020-02-10 | Doba trvání: 29:13

Dary milosti a duchovní práce v církvi.

Život sboru, Biblický výklad

1. Korintským 12,1-13; Římanům 12,6-8; Efeským 4; Galatským 5,22; Filipským 2,13

Datum: 2022-07-13 | Doba trvání: 01:01:19