Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

5 hloupých důvodů odmítnout Krista - Felix, Agripa, Pilát, bohatý mládenec a Jidáš

Biblický výklad, Pokání a obrácení

Skutky 24; Matouš 27,24; Matouš 19; Skutky 26; Jan 12

Datum: 2021-10-03 | Doba trvání: 37:23

Boží nádherné vedení na misijní cestě.

Misie / Evangelizace, Svědectví

Skutky 14,27-28; 2. Korintským 11,20-33

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 35:31

Bůh měl s mým životem jiný záměr - Franta

Pokání a obrácení

Jan 3,16; Skutky

Datum: 2021-06-09 | Doba trvání: 10:18

Cesta křesťana

Biblický výklad, Život křesťana

Skutky 2,37-40

Datum: 2021-12-05 | Doba trvání: 47:54

Co je důležité ve službě Bohu?

Biblický výklad, Život sboru

1. Korintským 4,1-7; Lukáš 12,42-48; 2. Timoteovi 2,2; Skutky 23,1; 1. Korintským 3,13; Jan 7,24

Datum: 2022-02-16 | Doba trvání: 59:44

Co je misie, misionář, apoštol, evangelista a rozdíl mezi evangelizací a misií?

Misie / Evangelizace, Biblické učení

Matouš 9,35-10,5; Skutky 13; 2. Korintským 5,20; Efeským 4,11; Skutky 21,8

Datum: 2023-01-07 | Doba trvání: 01:02:59

Co mám činit, abych byl spasen

Biblický výklad, Pokání a obrácení

Skutky 16,30

Datum: 2021-10-24 | Doba trvání: 13:28

Co se můžeme od Filipa a Eunucha naučit

Život křesťana

Skutky 8,26-40

Datum: 2020 | Doba trvání: 27:28

Dětská hodina - Modlitba působí zázraky

Dětská chvilka, Modlitba

Skutky 12

Datum: 2024-01-03 | Doba trvání: 25:54

Dříve nežli zavolají, já odpovím

K povzbuzení, Modlitba, Svědectví

Izajáš 65,24; Izajáš 58,9; Skutky 9,11; Izajáš 30,19

Datum: 2023-06-25 | Doba trvání: 22:18

Eliáš a Baalovi proroci na hoře Karmel - oheň z nebe.

Modlitba, Pokání a obrácení

1. Královská 18,16-46; Jakub 5,17-18; Matouš 6,24; Zjevení 3,15-16; Skutky 3,6

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 52:43

Frankfurtská deklarace křesťanských a občanských svobod

K povzbuzení

2. Samuelova 12,1-14; Skutky 4,24-29; Římanům 13,1-7; 1. Petrova 2,13-14

Datum: 2022-09-08 | Doba trvání: 23:13

Hinduismus

Biblické učení

Skutky 17,16-31; Izajáš 43,10-15; Římanům 3,23

Datum: 2016-01-28 | Doba trvání: 35:49