Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

13 stručných otázek a odpovědí týkajících se spasení

Pokání a obrácení, Biblické učení

Izajáš 53,5-6; Žalmy 7,12; Jan 3,3

Datum: 2019 | Doba trvání: 45:48

5 hloupých důvodů odmítnout Krista - Felix, Agripa, Pilát, bohatý mládenec a Jidáš

Biblický výklad, Pokání a obrácení

Skutky 24; Matouš 27,24; Matouš 19; Skutky 26; Jan 12

Datum: 2021-10-03 | Doba trvání: 37:23

Bouřlivý advent

Biblický výklad, Vánoce

Jan 6,16-21

Datum: 2021-12-12 | Doba trvání: 43:18

Bůh činí bezbožné spravedlivými

Evangelium, Pokání a obrácení

Efeským 2,1-10; Římanům 3,21-26; Jan 3,36

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 32:25

Bůh měl s mým životem jiný záměr - Franta

Pokání a obrácení

Jan 3,16; Skutky

Datum: 2021-06-09 | Doba trvání: 10:18

Čí jsi dítě J 8,37-47

Biblické učení

Jan 8,37-47

Datum: 2022-11-14 | Doba trvání: 40:58

Co je důležité ve službě Bohu?

Biblický výklad, Život sboru

1. Korintským 4,1-7; Lukáš 12,42-48; 2. Timoteovi 2,2; Skutky 23,1; 1. Korintským 3,13; Jan 7,24

Datum: 2022-02-16 | Doba trvání: 59:44

Dědictví pravdy

K povzbuzení

Jan 3,16

Datum: 2018-11-21 | Doba trvání: 04:41

Den rozhodnutí

Pokání a obrácení

Jan 13,21-30

Datum: 2020 | Doba trvání: 21:53

Díkůvzdání, Svátek stánků. Rozhodující je srdce.

Evangelium

Leviticus 23,32-44; Jan 1,1-5; Jan 7,27-29

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 26:34

Eliášovo nanebevzetí, jasný odkaz na Ježíšovo nanebevzetí.

K povzbuzení

2. Královská 2,1-18; Jan 6,67-68; Jan 14,12-13

Datum: 2023-05-18 | Doba trvání: 38:20

Hagar a Izmael - při hledání živé vody

Pro ženy, pro muže

Genesis 21,1-20; Genesis 16,8-15; Žalmy 42,2-3; Jan 7,37-39

Datum: 2022-06-12 | Doba trvání: 25:00

Halloween 31. října. Víš co slavíš?

Různá témata

Jan 8,44; Římanům 6,23; Židům 2,14-15

Datum: 2023-10-21 | Doba trvání: 14:48

Honza - svědectví

Pokání a obrácení

Jan 3,16

Datum: 2014-10-29 | Doba trvání: 20:20