Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bohatec a Lazar

Kázání

Lukáš 16,19-31

Doba trvání: 36:21

Buďme připravený v lásce k příchodu našeho Pána

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 13,8-14; Matouš 22,37-39; Galatským 5,14; Lukáš 21,34

Datum: 2021 | Doba trvání: 46:28

Bůh odděluje zrno od plev

Pokání a obrácení

Lukáš 22,31-34

Datum: 2021 | Doba trvání: 26:11

Cesta bez návratu

Přírodní vědy

Lukáš 16,19-31

Datum: 2021-07-21 | Doba trvání: 18:01

Chléb života

Kázání

Lukáš 9

Doba trvání: 27:30

Církevní kázeň podle Boží míry

Život sboru, Biblický výklad

2. Korintským 2,1-11; Lukáš 15,11-32

Datum: 2022-11-23 | Doba trvání: 27:38

Co je důležité ve službě Bohu?

Biblický výklad, Život sboru

1. Korintským 4,1-7; Lukáš 12,42-48; 2. Timoteovi 2,2; Skutky 23,1; 1. Korintským 3,13; Jan 7,24

Datum: 2022-02-16 | Doba trvání: 59:44

Eliáš se setkává s Obadjášem a Achabem.

Modlitba, Růst ve víře

1. Královská 18,1-15; Lukáš 1,16-17; Jeremjáš 5,3; Kazatel 12,1

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 38:49

Getsemane - Jak Pán Ježíš v tomto zápase zvítězil

Utrpení Krista

Lukáš 22,39-53; Marek 14,36; Matouš 26,48-52; Zjevení 14,9-11; Židům 12,3-4

Datum: 2022-04-12 | Doba trvání: 30:19

Jak Jób a Daniel zvládl zůstat věrný i v nejtěžší chvíli

Život křesťana, Růst ve víře

Jób 1; Lukáš 16,10; Daniel 1-3; Jakub 1,2-4

Datum: 2022-04-08 | Doba trvání: 19:14

Jak reagovali tehdy a jak my reagujeme na vzkříšení Pána Ježíše?

Pokání a obrácení, Zmrtvýchvstání Krista, Velikonoce

Lukáš 24,1-12; Zjevení 1,18; 1. Korintským 15,1-2

Datum: 2023-04-09 | Doba trvání: 35:17

Jak se mohu stát rybářem lidí?

K povzbuzení

Lukáš 5,1-11; Skutky 10,3-16

Datum: 2023-07-16 | Doba trvání: 29:00

Jak se mohu stát svobodným?

Život křesťana, Vysvobození

Lukáš 4,18; Exodus 3,7-8

Datum: 2023-11-09 | Doba trvání: 01:01:53

Jaký jazyk nebo řeč bude v nebi?

K povzbuzení, O nebi

Skutky 2,4-13; Židům 1,3; Jan 8,44; 1. Janova 3,2; Lukáš 7,48; 2. Korintským 12,4; Zjevení 14,2

Datum: 2023-06-04 | Doba trvání: 36:54