Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bez vylití krve není odpuštění. Připomínejte si dřívější dny!

Biblické učení, Evangelium

Marek 15,33-38; Exodus 26,31-34; Exodus 30,1-6; Židům 10,28-39

Datum: 2023-03-23 | Doba trvání: 35:08

Bůh opustil svého Syna

Utrpení Krista

Marek 15,29-39

Datum: 2020 | Doba trvání: 15:42

Díkůvzdání - Kde budeš trávit věčnost?

Misie / Evangelizace, Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Židům 3,15-19; Židům 9,27; Zjevení 20,10-14; Marek 9,44

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 40:27

Getsemane - Jak Pán Ježíš v tomto zápase zvítězil

Utrpení Krista

Lukáš 22,39-53; Marek 14,36; Matouš 26,48-52; Zjevení 14,9-11; Židům 12,3-4

Datum: 2022-04-12 | Doba trvání: 30:19

Jak definovat a demolovat pýchu

Biblický výklad

Marek 7,14-23

Datum: 2021-06-06 | Doba trvání: 36:37

Je potřeba denně počítat s návratem Ježíše Krista

Učení o posledních časech

Marek 13,32-37; Matouš 24,36-51; Skutky 1,7; Matouš 7,15-23

Datum: 2022 | Doba trvání: 28:23

Ježíš a Petr jdou po vodě - Jak se víra stává konkrétní?

K povzbuzení

Matouš 14,22-33; Marek 6,45-56; Jan 6,16-21

Datum: 2023-09-03 | Doba trvání: 33:13

Ježíšova tři oznámení o utrpení a reakce učedníků.

Utrpení Krista

Marek 8,27-38; Marek 9,30-37; Marek 10,32-45; 1. Korintským 15,35-44

Datum: 2023-07-29 | Doba trvání: 38:20

Joni Eareckson Tada - Hlubší uzdravení

Pokání a obrácení, Růst ve víře

Jan 5,1-14; Marek 1,29-45

Datum: 2020-01-10 | Doba trvání: 26:29

Náš Duch Svatý a naše tělo

Život křesťana

Římanům 7,15-25; Galatským 5,16-17; Římanům 8,13; Marek 7,20-23; Římanům 8,5-8; Efeským 4,22-24

Datum: 2019 | Doba trvání: 46:08

Ovládání myšlenek a smýšlení Krista.

Růst ve víře

2. Korintským 10,1-5; Marek 7,21-23; Židům 4,12

Datum: 2023-03-28 | Doba trvání: 26:13

Peklo-Proč lidé přicházejí na toto strašné místo a jaké to tam bude.

Pokání a obrácení

Genesis 4,1-16; Židům 12,24-25; Marek 9,47-48; Zjevení 22,18-19

Datum: 2022-11-06 | Doba trvání: 34:06

Potřebujeme víru dítěte, abychom vstoupili do Božího království

Různá témata

Lukáš 18,15-17; Matouš 19,13-15; Marek 10,13-16; Žalmy 127,3

Datum: 2020 | Doba trvání: 24:10

Proč Bůh Eliáše okamžitě vyslyšel? - Oheň z nebe a správná horlivost.

Modlitba, Život křesťana

1. Královská 17-18; Jakub 5,17; Deuteronomium 30,11-14; Leviticus 9,23-24; Marek 11,24

Datum: 2023-03-05 | Doba trvání: 01:06:54