Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

5 hloupých důvodů odmítnout Krista - Felix, Agripa, Pilát, bohatý mládenec a Jidáš

Biblický výklad, Pokání a obrácení

Skutky 24; Matouš 27,24; Matouš 19; Skutky 26; Jan 12

Datum: 2021-10-03 | Doba trvání: 37:23

Běda tomu, kdo svádí

Biblické učení

Matouš 18,5-9

Datum: 2023-03-23 | Doba trvání: 01:01:24

Boží dar Jeho lidu

Biblické učení

Matouš 6,1; Matouš 5-13

Datum: 2023-07-17 | Doba trvání: 38:59

Budhismus

Biblické učení

Jeremjáš 17,6; Matouš 15,18-19; Matouš 5; Matouš 6

Datum: 2016-02-04 | Doba trvání: 29:07

Buďme připravený v lásce k příchodu našeho Pána

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 13,8-14; Matouš 22,37-39; Galatským 5,14; Lukáš 21,34

Datum: 2021 | Doba trvání: 46:28

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Bůh tě musí opustit! Ale Ježíš to udělal pro tebe!

Utrpení Krista, Velikonoce

Matouš 27,33-53; Izajáš 53,1-5

Datum: 2022-04-15 | Doba trvání: 29:15

Cesta k Ježíši - Kdo hledá nelézá

Kázání o probuzení

Matouš 2, 1-18

Datum: 2021 | Doba trvání: 25:33

Cesta k požehnání v Abrahamově životě.

Život křesťana, O požehnání

Genesis 13; 1. Janova 2,15-17; Matouš 5,5

Datum: 2023 | Doba trvání: 27:53

Chci se změnit, ale jak

Život křesťana

2. Korintským 3,13-18; Exodus 34,34-35; Matouš 22,37-39; 1. Timoteovi 1,5

Datum: 2019-08-02 | Doba trvání: 50:08

Církev mě spolkla a tím to skončilo - Jana

Pokání a obrácení

Matouš 11,28

Datum: 2021-08-11 | Doba trvání: 06:23

Co a jak máme obětovat Bohu, aby naše oběti byly dobrou vůní?

Život křesťana

Genesis 4,1-8; Matouš 5,23-25; Efeským 5,2; 1. Petrova 2,5

Datum: 2022-11-06 | Doba trvání: 29:40

Co dělat, když jsem ztratil první lásku?

Pokání a obrácení, K povzbuzení

Zjevení 2,1-7; Matouš 11,28-30

Datum: 2023-09-24 | Doba trvání: 31:49

Co je misie, misionář, apoštol, evangelista a rozdíl mezi evangelizací a misií?

Misie / Evangelizace, Biblické učení

Matouš 9,35-10,5; Skutky 13; 2. Korintským 5,20; Efeským 4,11; Skutky 21,8

Datum: 2023-01-07 | Doba trvání: 01:02:59