Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Buďte spokojeni v Kristu

Biblický výklad

1. Korintským 10,1-13; Exodus 13,21-22; Exodus 14,19-22; Numeri 21,5-6

Datum: 2022-06-03 | Doba trvání: 30:02

Kdo se může přiblížit k Bohu

Biblický výklad

Numeri 16

Datum: 2021 | Doba trvání: 31:43

Miriam a Aron pomlouvají

Biblický výklad

Numeri 12

Datum: 2020 | Doba trvání: 22:08

Pozehnání v Bibli a praktika zehnání deti.

O požehnání, Manželství / Rodina / Výchova

Numeri 6,22-27; Deuteronomium 6,5-7; Přísloví 22,6; 1. Samuelova 2,29-30; Deuteronomium 7,12

Datum: 2023-02-22 | Doba trvání: 42:11

Smrtelné nebezpečí pro sbor

Biblický výklad

Numeri 25

Datum: 2021 | Doba trvání: 33:47

Triumfální vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a jaký má pro nás význam?

Biblický výklad, K povzbuzení, Velikonoce

Matouš 21,1-11; Lukáš 19,28-42; Numeri 19,2; 2. Královská 9,13; Žalmy 118,25-26

Datum: 2022-04-10 | Doba trvání: 42:58