Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Ježíš jako Kristus (Mesiáš) a syn člověka při svém prvním a druhém viditelném příchodu.

Biblická proroctví

Matouš 1,20-21; Lukáš 1,30-33; Daniel 7,13-14; Marek 13,24-26; Zjevení 1,7; Zacharjáš 12,10-12

Datum: 2023-12-17 | Doba trvání: 48:01

Nanebevzetí a příchod Pána

Biblická proroctví

Lukáš 24,44-53; 1. Tesalonickým 4,13-18; Zjevení 20; Zacharjáš 14

Datum: 2022-05-25 | Doba trvání: 24:41

Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici.

K povzbuzení

Lukáš 22,24-33; Lukáš 3,17; Jan 17,9; Zacharjáš 3,1; Zjevení 12,7-12

Datum: 2023-04-23 | Doba trvání: 33:01

Sukkot - Svátek stánků projev radosti z Pána.

K povzbuzení

Nehemjáš 8,13-18; Leviticus 23,33-44; Zacharjáš 14,16-21

Datum: 2024-04-24 | Doba trvání: 46:10

Josef - Konec velkého soužení

Biblický výklad, Biblická proroctví

Genesis 43-45; Jeremjáš 30,7-10; Matouš 24,21-22; Zacharjáš 12,10

Datum: 2023-02-26 | Doba trvání: 32:05