Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Nanebevzetí a příchod Pána

Biblická proroctví

Lukáš 24,44-53; 1. Tesalonickým 4,13-18; Zjevení 20; Zacharjáš 14

Datum: 2022-05-25 | Doba trvání: 24:41

Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici.

K povzbuzení

Lukáš 22,24-33; Lukáš 3,17; Jan 17,9; Zacharjáš 3,1; Zjevení 12,7-12

Datum: 2023-04-23 | Doba trvání: 33:01

Josef - Konec velkého soužení

Biblický výklad, Biblická proroctví

Genesis 43-45; Jeremjáš 30,7-10; Matouš 24,21-22; Zacharjáš 12,10

Datum: 2023-02-26 | Doba trvání: 32:05