Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Cizí oheň

Život sboru

Leviticus 10,1-3

Datum: 2020 | Doba trvání: 20:07

Díkůvzdání - Kde budeš trávit věčnost?

Misie / Evangelizace, Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Židům 3,15-19; Židům 9,27; Zjevení 20,10-14; Marek 9,44

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 40:27

Díkůvzdání, Svátek stánků. Rozhodující je srdce.

Evangelium

Leviticus 23,32-44; Jan 1,1-5; Jan 7,27-29

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 26:34

Požehnání víry proti prokletí zákona - 6 argumentů z Písma.

Biblický výklad

Galatským 3; Genesis 15,6; Genesis 12,3; Římanům 2,28-29; Deuteronomium 27,26; Abakuk 2,4; Leviticus 18,5; Deuteronomium 21,23

Datum: 2023-12-06 | Doba trvání: 46:47

Proč Bůh Eliáše okamžitě vyslyšel? - Oheň z nebe a správná horlivost.

Modlitba, Život křesťana

1. Královská 17-18; Jakub 5,17; Deuteronomium 30,11-14; Leviticus 9,23-24; Marek 11,24

Datum: 2023-03-05 | Doba trvání: 01:06:54

Starozákonní svátek prvotin a Letnic. Duchovní význam.

Učení o Bohu, Biblický výklad

Leviticus 23,14-15; Zjevení 14,1-5; Jakub 1,8; Jan 16,5-14

Datum: 2023-05-28 | Doba trvání: 48:18

Starozákonní svátek stánků a dnešní díkůvzdání.

Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Deuteronomium 2,7; Matouš 6,31-33; Židům 3,15-19; Izajáš 12,3

Datum: 2021-10-17 | Doba trvání: 46:23