Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Cizí oheň

Život sboru

Leviticus 10,1-3

Datum: 2020 | Doba trvání: 20:07

Den Letnic a Duch Svatý

Biblický výklad

Leviticus 23,14-15; Jakub 1,8; Jan 16,5-14

Datum: 2023-05-28 | Doba trvání: 43:59

Díkůvzdání - Kde budeš trávit věčnost?

Misie / Evangelizace, Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Židům 3,15-19; Židům 9,27; Zjevení 20,10-14; Marek 9,44

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 40:27

Díkůvzdání, Svátek stánků. Rozhodující je srdce.

Evangelium

Leviticus 23,32-44; Jan 1,1-5; Jan 7,27-29

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 26:34

Pomoc při používání peněz

Peníze

Lukáš 3,9-14; Matouš 6,19-24; Žalmy 24,1; Leviticus 25,23; 1. Timoteovi 5,8; 1. Timoteovi 6,6-17

Datum: 2024-05-10 | Doba trvání: 32:38

Proč Bůh Eliáše okamžitě vyslyšel? - Oheň z nebe a správná horlivost.

Modlitba, Život křesťana

1. Královská 17-18; Jakub 5,17; Deuteronomium 30,11-14; Leviticus 9,23-24; Marek 11,24

Datum: 2023-03-05 | Doba trvání: 01:06:54

Starozákonní svátek stánků a dnešní díkůvzdání.

Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Deuteronomium 2,7; Matouš 6,31-33; Židům 3,15-19; Izajáš 12,3

Datum: 2021-10-17 | Doba trvání: 46:23

Strašný hlad v Samaří, ale proč?

Učení o Bohu

2. Královská 6,24-33; Jonáš 3,6-7; Leviticus 26,27-29; Deuteronomium 28,53; Matouš 10,28; Jan 6,35

Datum: 2024-05-12 | Doba trvání: 42:48

Sukkot - Svátek stánků projev radosti z Pána.

K povzbuzení

Nehemjáš 8,13-18; Leviticus 23,33-44; Zacharjáš 14,16-21

Datum: 2024-04-24 | Doba trvání: 46:10

Požehnání víry proti prokletí zákona - 6 argumentů z Písma.

Biblický výklad

Galatským 3; Genesis 15,6; Genesis 12,3; Římanům 2,28-29; Deuteronomium 27,26; Abakuk 2,4; Leviticus 18,5; Deuteronomium 21,23

Datum: 2023-12-06 | Doba trvání: 46:47