Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Eliáš - Proč věřící někdy upadá do deprese

Duchovní pastýřství (péče)

1. Královská 19; Genesis 16,7-11; Ozeáš 2,16

Datum: 2022-05-22 | Doba trvání: 25:51

Proč Pavel říká tolikrát sboru: " Copak nevíte? "

Život sboru, Život křesťana

1. Korintským 6,2.3.9.15.19; Ozeáš 4,6; 1. Tesalonickým 2,2.5.11

Datum: 2022-03-16 | Doba trvání: 23:01