Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh je Bůh

Biblický výklad, Učení o Bohu

Daniel 4

Datum: 2020-04-05 | Doba trvání: 49:40

Jak Jób a Daniel zvládl zůstat věrný i v nejtěžší chvíli

Život křesťana, Růst ve víře

Jób 1; Lukáš 16,10; Daniel 1-3; Jakub 1,2-4

Datum: 2022-04-08 | Doba trvání: 19:14

Jak můžeš být úspěšný - Jak se zbožní muži v Bibli modlili

Biblický výklad

Daniel 6; 1. Královská 18,42; 2. Paralipomenon 6,13; Ezdráš 9,5; Skutky 20,36

Datum: 2020 | Doba trvání: 44:19

Ježíš jako Kristus (Mesiáš) a syn člověka při svém prvním a druhém viditelném příchodu.

Biblická proroctví

Matouš 1,20-21; Lukáš 1,30-33; Daniel 7,13-14; Marek 13,24-26; Zjevení 1,7; Zacharjáš 12,10-12

Datum: 2023-12-17 | Doba trvání: 48:01

Obraťte se ke mně a zachraňte se - pokání Spurgeona.

Pokání a obrácení

Izajáš 45,22-25; Daniel 4,27; Skutky 12,22-23; Lukáš 12,19

Datum: 2023-02-12 | Doba trvání: 33:12

Podřízenost a odpor vůči autoritám s ohledem na covid-19.

Objasnění / Aktuální události, Biblický výklad

Římanům 13,1-7; Titovi 3,1; Daniel 3,4-6; Daniel 6; Skutky 5,40-42

Datum: 2021-08-11 | Doba trvání: 01:06:34

Proč mají křesťané soužení? A jak nás Bůh povzbuzuje v souženích.

K povzbuzení, Život křesťana, Biblický výklad

2. Korintským 1,3-11; 2. Korintským 12,7-10; Daniel 3,16-18

Datum: 2022-11-02 | Doba trvání: 26:15

Rozhodnutí, která přetrvají celý život - Daniel a jeho přátelé.

Život křesťana

Daniel 1; Přísloví 4,23; Jeremjáš 29,7; Žalmy 119,97-98

Datum: 2023-03-01 | Doba trvání: 48:14

Soudy mezi bratry a proč je důležité vědět, že svatí budou soudit svět?

Biblický výklad, Život sboru, Život křesťana

1. Korintským 6,1-8; Daniel 7,19.22; Matouš 19,28; Zjevení 2,26-27; 2. Petrova 2,4; Matouš 5,38-41; Římanům 12,17-21

Datum: 2022-03-18 | Doba trvání: 52:29

Následky zanedbané výchovy dětí.

Manželství / Rodina / Výchova

Daniel 3; 1. Samuelova 2,22-39; 2. Královská 19,14-15; 1. Královská 1,5-6; 2. Samuelova 13,28-29

Datum: 2023-03-03 | Doba trvání: 48:09