Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

13 stručných otázek a odpovědí týkajících se spasení

Pokání a obrácení, Biblické učení

Izajáš 53,5-6; Žalmy 7,12; Jan 3,3

Datum: 2019 | Doba trvání: 45:48

Advent, na co čekáme

Narození Krista

Izajáš 60,1-2

Datum: 2020 | Doba trvání: 10:00

Boží úsilí zůstává marné vůči Izraeli, ale jaká je naše víra a zvěstování

Biblický výklad

Římanům 10,14-21; Deuteronomium 32,21; 1. Petrova 4,10-11; Izajáš 52,7; Nahum 2,1

Datum: 2021 | Doba trvání: 38:45

Boží volání, aby byli připodobněni Jemu - vyvolení a předurčení

Biblický výklad

Římanům 8,29-30; Efeským 1,3-6; Izajáš 40,28; 2. Petrova 1,10

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:00:24

Bůh není nespravedlivý a nejedná svévolně

Biblický výklad

Římanům 9,9-18; Exodus 33,19; Izajáš 55,7; Římanům 11,30-32

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:06:14

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Bůh tě musí opustit! Ale Ježíš to udělal pro tebe!

Utrpení Krista, Velikonoce

Matouš 27,33-53; Izajáš 53,1-5

Datum: 2022-04-15 | Doba trvání: 29:15

Byl to zázrak - osobní svědectví - Božena Navrátilová

Pokání a obrácení

Žalmy 10,3-4; Žalmy 58,4; Izajáš 48,22; Přísloví 15,9

Datum: 2018-09-10 | Doba trvání: 26:45

Dříve nežli zavolají, já odpovím

K povzbuzení, Modlitba, Svědectví

Izajáš 65,24; Izajáš 58,9; Skutky 9,11; Izajáš 30,19

Datum: 2023-06-25 | Doba trvání: 22:18

Hinduismus

Biblické učení

Skutky 17,16-31; Izajáš 43,10-15; Římanům 3,23

Datum: 2016-01-28 | Doba trvání: 35:49

Hledejte Hospodina

Biblický výklad

Izajáš 55,6-8

Datum: 2022-05-06 | Doba trvání: 42:36

Jak se odvděčím Hospodinu za všechno jeho dobrodiní vůči mně? Ž 116

K povzbuzení, Biblické učení

Žalmy 116; 1. Tesalonickým 3,9-12; Žalmy 16,5; 1. Korintským 10,16; Izajáš 38,20

Datum: 2021 | Doba trvání: 52:55

Je tento svět blázinec

Evangelizační příběh

Izajáš 33,14; Deuteronomium 32,29; Ezechiel 33,11

Doba trvání: 02:55

Marie magdalská - Potřebuji Pána Ježíše

Pro ženy, K povzbuzení

Lukáš 8,1-3; Lukáš 7,36-50; Jan 20,11-18: Mk 16,1-8; Izajáš 43,1; 1. Korintským 15,3-8

Datum: 2022-04-22 | Doba trvání: 29:18

Misijní cesta - Boží vedení a vyslyšené modlitby.

Misie / Evangelizace

Skutky 14,27; Jakub 5,16-18; Izajáš 65,24

Datum: 2023-10-26 | Doba trvání: 13:30