Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží péče zajištěna pro ty, kteří jsou v Kristu

Biblický výklad

Římanům 8,31-39; Přísloví 18,10; 1. Petrova 5,8-9; 2. Petrova 3,17; Jakub 4,7; 1. Janova 4,4

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:15:09

Boží věrnost v našich životech.

Život křesťana

Nehemjáš 2,1-15; Přísloví 25,28; Přísloví 21,1

Datum: 2023-11-22 | Doba trvání: 45:58

Byl to zázrak - osobní svědectví - Božena Navrátilová

Pokání a obrácení

Žalmy 10,3-4; Žalmy 58,4; Izajáš 48,22; Přísloví 15,9

Datum: 2018-09-10 | Doba trvání: 26:45

Co máme dělat v případě neshody

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 14-16; Přísloví 15,1-5; 2. Timoteovi 2,24; Jakub 1,12; Titovi 3,10-11; Římanům 16,17

Datum: 2021 | Doba trvání: 58:33

Doufej v Hospodina celým svým srdcem

Kázání

Přísloví 1,7; Ezechiel 12,22

Doba trvání: 34:40

Elíšovo jednání v boji proti Syřanům - Otevřené a zaslepené oči.

K povzbuzení, Život křesťana

2. Královská 6,8-23; Genesis 19; Koloským 3,1-2; Přísloví 25,21-22; Matouš 5,44; Žalmy 34,8

Datum: 2023-11-19 | Doba trvání: 40:59

Jak se vkrádá hřích a následky - Davidovo cizoložství s Batšebou a vražda Urijáše.

Manželství / Rodina / Výchova, Pokoušení / zkouška

2. Samuelova 11-12; Jakub 1,14-15; Přísloví 28,13; Přísloví 6,29; Žalmy 32,3-5

Datum: 2023-12-10 | Doba trvání: 41:44

Jsi blízko Bohu nebo světu? Boží versus světské požehnání.

Život křesťana, O požehnání

Genesis 14; Jakub 5,19-20; Přísloví 10,22

Datum: 2024-01-12 | Doba trvání: 34:04

Moudrost shůry, jak poznám, jestli ji mám?

Růst ve víře

Přísloví 16,16; Jakub 3,13-18; 1. Královská 3,4-14; Jakub 1,5

Datum: 2023-01-27 | Doba trvání: 28:35

Neovládání se

Růst ve víře

Přísloví 25,28

Datum: 2019-11-07 | Doba trvání: 47:31

Pokyny pro úspěšnou požehnanou službu.

Život sboru, Život křesťana

Nehemjáš 6; Přísloví 6,16-19

Datum: 2024-02-14 | Doba trvání: 58:03

Pozehnání v Bibli a praktika zehnání deti.

O požehnání, Manželství / Rodina / Výchova

Numeri 6,22-27; Deuteronomium 6,5-7; Přísloví 22,6; 1. Samuelova 2,29-30; Deuteronomium 7,12

Datum: 2023-02-22 | Doba trvání: 42:11

Proč Bůh ponechal pět pelištejských vladařů v zemi, kterou zaslíbil Israeli, když kvůli tomu Židé opakovaně 7x odpadli?

Život sboru, Život křesťana

Soudce 2,20-3,12; Genesis 15,16; Deuteronomium 8,2; Přísloví 24,16; Soudce 21,25

Datum: 2022-02-25 | Doba trvání: 44:15

Radost a požehnání v dávání.

K povzbuzení, Biblický výklad

2. Korintským 9,1-15; Matouš 6,19-21; 1. Timoteovi 6,6; Přísloví 11,24; Izajáš 55,10

Datum: 2023-03-24 | Doba trvání: 01:01:00

Rozhodnutí, která přetrvají celý život - Daniel a jeho přátelé.

Život křesťana

Daniel 1; Přísloví 4,23; Jeremjáš 29,7; Žalmy 119,97-98

Datum: 2023-03-01 | Doba trvání: 48:14