Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bez vylití krve není odpuštění. Připomínejte si dřívější dny!

Biblické učení, Evangelium

Marek 15,33-38; Exodus 26,31-34; Exodus 30,1-6; Židům 10,28-39

Datum: 2023-03-23 | Doba trvání: 35:08

Buďte spokojeni v Kristu

Biblický výklad

1. Korintským 10,1-13; Exodus 13,21-22; Exodus 14,19-22; Numeri 21,5-6

Datum: 2022-06-03 | Doba trvání: 30:02

Bůh je milostivý a štědrý, jak je to s tebou?

Život sboru, Peníze / Finance / Dluhy

Nehemjáš 5; Lukáš 6,32-35; Exodus 22,24-26

Datum: 2024-01-17 | Doba trvání: 51:14

Bůh není nespravedlivý a nejedná svévolně

Biblický výklad

Římanům 9,9-18; Exodus 33,19; Izajáš 55,7; Římanům 11,30-32

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:06:14

Chci se změnit, ale jak

Život křesťana

2. Korintským 3,13-18; Exodus 34,34-35; Matouš 22,37-39; 1. Timoteovi 1,5

Datum: 2019-08-02 | Doba trvání: 50:08

Jak se mohu stát svobodným?

Život křesťana, Vysvobození

Lukáš 4,18; Exodus 3,7-8

Datum: 2023-11-09 | Doba trvání: 01:01:53

Musíme vyčistit starý kvas hříchu, abychom slavili Boha " nekvašení "?

Život sboru, Život křesťana, Biblický výklad

1. Korintským 5,6-8; Exodus 12,15-17; Deuteronomium 16,3; Galatským 5,9; Židům 12,14

Datum: 2022-03-11 | Doba trvání: 33:50

Triumfální vjezd do Jeruzaléma. Co mají osli společné s námi?

Evangelium, Pokání a obrácení

Matouš 21,1-11; Exodus 34,18-20

Datum: 2023-04-03 | Doba trvání: 19:59

Věrnost Boží

Biblický výklad, K budování

2. Timoteovi 2,13; Exodus 34,12-14; Izajáš 42,8

Datum: 2018-01-25 | Doba trvání: 45:25

Z čeho pramení falešný, hříšný nebo bezbožný strach?

Učení o Bohu

Matouš 8,26; Exodus 20,18-20; Genesis 3,10; Lukáš 19,21; 1. Samuelova 12,14.24

Datum: 2023-08-13 | Doba trvání: 39:21