Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

13 stručných otázek a odpovědí týkajících se spasení

Pokání a obrácení, Biblické učení

Izajáš 53,5-6; Žalmy 7,12; Jan 3,3

Datum: 2019 | Doba trvání: 45:48

Abba, Otče Nové

Písně

Žalmy 96,1

Datum: 2024-01-15 | Doba trvání: 02:35

Aramejský pokus zajmout Elíšu - ‌Vidíš jako král, služebník nebo jako Elíša?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

2. Královská 6,8-17; 2. Paralipomenon 32,7-8; Žalmy 34,8-9; Zjevení 3,17-18; Žalmy 119,18

Datum: 2023-10-08 | Doba trvání: 35:22

Blahoslavený muž - Žalm 1

Biblické učení

Žalmy 1

Datum: 2020-07-20 | Doba trvání: 49:04

Boží dobrota uprostřed těžkostí - Žalm 34

Biblický výklad

Žalmy 34

Datum: 2020-08-18 | Doba trvání: 50:36

Boží trojjedinost, věčné synovství

Kázání

Deuteronomium 6; Žalmy 90,2; Genesis 1,1

Doba trvání: 01:00:20

Bůh nespí a nedřímá

Evangelizační příběh

Žalmy 121,3; Žalmy 37,23

Datum: 2001-09-11 | Doba trvání: 09:01

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Byl to zázrak - osobní svědectví - Božena Navrátilová

Pokání a obrácení

Žalmy 10,3-4; Žalmy 58,4; Izajáš 48,22; Přísloví 15,9

Datum: 2018-09-10 | Doba trvání: 26:45

Charakter Božího slova

Biblický výklad

Žalmy 19

Datum: 2020-09-25 | Doba trvání: 50:47

Díkůvzdání

Písně

Žalmy 96,1

Datum: 2023-11-01 | Doba trvání: 04:31

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Požehnání, Vztah k Bohu

Žalmy 103; Deuteronomium 4,9; Jeremjáš 31,34; Micheáš 7,19

Doba trvání: 34:36

Elíšovo jednání v boji proti Syřanům - Otevřené a zaslepené oči.

K povzbuzení, Život křesťana

2. Královská 6,8-23; Genesis 19; Koloským 3,1-2; Přísloví 25,21-22; Matouš 5,44; Žalmy 34,8

Datum: 2023-11-19 | Doba trvání: 40:59

Hagar a Izmael - při hledání živé vody

Pro ženy, pro muže

Genesis 21,1-20; Genesis 16,8-15; Žalmy 42,2-3; Jan 7,37-39

Datum: 2022-06-12 | Doba trvání: 25:00