Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Jak Jób a Daniel zvládl zůstat věrný i v nejtěžší chvíli

Život křesťana, Růst ve víře

Jób 1; Lukáš 16,10; Daniel 1-3; Jakub 1,2-4

Datum: 2022-04-08 | Doba trvání: 19:14

Pavlovo napomenutí - jednota, ospravedlnění a svoboda.

Evangelium, Život křesťana

Galatským 2,14-20; Efeským 2,8-9; Římanům 3,20-24; Skutky 15,9; Jób 9,2

Datum: 2023-09-27 | Doba trvání: 51:14

Proč nás chce Bůh utvrzovat až do konce

Biblický výklad, K povzbuzení

1. Korintským 1,8; Lukáš 1,6; Jób 1,1; 2. Samuelova 22,24.33; Deuteronomium 18,13

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 47:53

Vděčnost i v těžkostech, je to vůbec možné a co z toho mám?

K povzbuzení

Filipským 4,4-7; Jób 1,21-22

Datum: 2023-09-17 | Doba trvání: 29:49