Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží věrnost v našich životech. Nové

Život křesťana

Nehemjáš 2,1-15; Přísloví 25,28; Přísloví 21,1

Datum: 2023-11-22 | Doba trvání: 45:58

Proč Bůh dokázal skrze Nehemiáše vykonat velké věci?

Život sboru, Modlitba

Nehemjáš 1; 2. Paralipomenon 6,36-40

Datum: 2023-11-01 | Doba trvání: 43:53

Být šťastný v Bohu!

K povzbuzení, Život křesťana

2. Korintským 3,18; Nehemjáš 8,10; Žalmy 32,11; Římanům 8,28; Deuteronomium 12,12; Filipským 4,4

Datum: 2023-01-01 | Doba trvání: 33:14

Zbožná modlitba je mocná a hluboká.

Pro ženy, Manželství / Rodina / Výchova

1. Samuelova 2,1-11; Deuteronomium 32,4; Nehemjáš 10,8; Filipským 4,4

Datum: 2021-06-22 | Doba trvání: 43:17

Jozue - Bůh nás bere za slovo

Život křesťana, K povzbuzení

Jozue 9; Deuteronomium 7,2; 2. Samuelova 21,1-3; Nehemjáš 3,7, Z 84,11

Datum: 2022-04-22 | Doba trvání: 27:29