Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Jak můžeš být úspěšný - Jak se zbožní muži v Bibli modlili

Biblický výklad

Daniel 6; 1. Královská 18,42; 2. Paralipomenon 6,13; Ezdráš 9,5; Skutky 20,36

Datum: 2020 | Doba trvání: 44:19

Cíl Božího požehnání.

O požehnání, K povzbuzení

Žalmy 67; Numeri 6,23-27; Efeským 1,3-4; 2. Korintským 3,18; Ezdráš 7,10; Přísloví 28,18-20; Jan 14,21-23

Datum: 2023-07-09 | Doba trvání: 28:29