Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Aramejský pokus zajmout Elíšu - ‌Vidíš jako král, služebník nebo jako Elíša?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

2. Královská 6,8-17; 2. Paralipomenon 32,7-8; Žalmy 34,8-9; Zjevení 3,17-18; Žalmy 119,18

Datum: 2023-10-08 | Doba trvání: 35:22

Jak můžeš být úspěšný - Jak se zbožní muži v Bibli modlili

Biblický výklad

Daniel 6; 1. Královská 18,42; 2. Paralipomenon 6,13; Ezdráš 9,5; Skutky 20,36

Datum: 2020 | Doba trvání: 44:19

Jošafat - Které proroky posloucháš ty?

Život křesťana

2. Paralipomenon 18; 2. Tesalonickým 2,8-12

Datum: 2023-04-30 | Doba trvání: 48:13

Postoj sboru v době moru nebo v době Coronaviru

Objasnění / Aktuální události, K povzbuzení

2. Paralipomenon 6,28-30; 1. Petrova 4,7; 2. Paralipomenon 20,9; Židům 10,25; Skutky 4,19-20; Skutky 5,29

Datum: 2021 | Doba trvání: 42:11

Proč Bůh dokázal skrze Nehemiáše vykonat velké věci?

Život sboru, Modlitba

Nehemjáš 1; 2. Paralipomenon 6,36-40

Datum: 2023-11-01 | Doba trvání: 43:53

Bojíš se Hospodina a jak je to vidět?

Učení o Bohu

Žalmy 34,8; Žalmy 25,12; Žalmy 145,19; 2. Paralipomenon 26,3-5; Přísloví 14,27

Datum: 2023-08-06 | Doba trvání: 37:19

Je to hřích, když se nemodlíme?

Biblické učení, Život křesťana, Modlitba

1. Samuelova 12,23; Marek 14,38; Izajáš 38,1-5; 2. Paralipomenon 16,12-13; Lukáš 22,40-44

Datum: 2022-03-27 | Doba trvání: 46:20