Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.

Biblický výklad

2. Korintským 10,6-18; Jan 5,41-44; 1. Paralipomenon 29,10-18

Datum: 2023-04-19 | Doba trvání: 52:41

Správné dávání. Jak by měl křesťan zacházet s penězi

Život křesťana, Peníze

1. Korintským 16,1-4; 1. Timoteovi 6,9-10; Matouš 25,14-30; Lukáš 16,1-13; 1. Paralipomenon 29,9-20

Datum: 2022-10-05 | Doba trvání: 45:00

Pořádek ve shromáždění

Biblický výklad

1. Korintským 14,26-40; 1. Timoteovi 2,11-14; 1. Korintským 11,5; 1. Paralipomenon 25,1

Datum: 2022-08-31 | Doba trvání: 59:35

Proč při stavbě chrámu nebyl slyšet žádný hluk seker, kladiv ani nástrojů?

Život sboru, Život křesťana

1. Královská 6,1-13; 1. Paralipomenon 22,14; Exodus 20,24-25; 1. Královská 7,45-46; Zjevení 3,12

Datum: 2021-11-14 | Doba trvání: 41:02