Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Achab a Jezábel - Nezaprodávej se hříchu!

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

1. Královská 16,29-33; 1. Královská 21; 2. Královská 9,20-37; Zjevení 2,20-23

Datum: 2023-05-07 | Doba trvání: 33:41

Aramejský pokus zajmout Elíšu - ‌Vidíš jako král, služebník nebo jako Elíša?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

2. Královská 6,8-17; 2. Paralipomenon 32,7-8; Žalmy 34,8-9; Zjevení 3,17-18; Žalmy 119,18

Datum: 2023-10-08 | Doba trvání: 35:22

Co dělat, když jsem ztratil svou duchovní sílu?

Duchovní pastýřství (péče)

2. Královská 6,1-7; Efeským 6,10-18; 1. Timoteovi 6,12

Datum: 2023-04-23 | Doba trvání: 28:04

Eliášovo nanebevzetí, jasný odkaz na Ježíšovo nanebevzetí.

K povzbuzení

2. Královská 2,1-18; Jan 6,67-68; Jan 14,12-13

Datum: 2023-05-18 | Doba trvání: 38:20

Elíšovo jednání v boji proti Syřanům - Otevřené a zaslepené oči.

K povzbuzení, Život křesťana

2. Královská 6,8-23; Genesis 19; Koloským 3,1-2; Přísloví 25,21-22; Matouš 5,44; Žalmy 34,8

Datum: 2023-11-19 | Doba trvání: 40:59

Máš v sobě sůl, nebo přinášíš smrt?

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

2. Královská 2,19-25; Matouš 12,35-37; Matouš 5,13; Jakub 4,6-12; Koloským 4,6

Datum: 2023-05-21 | Doba trvání: 29:41

Odpuštění od srdce nás osvobozuje

Biblický výklad

Matouš 18,20-35; Matouš 5,23-24; Židům 10,17; Židům 8,12; Matouš 6,12.15; Lukáš 23,34; Skutky 7,60; 2. Královská 5,2-3

Datum: 2018 | Doba trvání: 42:09

Překonávání dluhů - co máš doma?

Život křesťana, Peníze / Finance / Dluhy

2. Královská 4,1-7; 2. Královská 6,1-7; Lukáš 4,17-19; Žalmy 37,25; 1. Timoteovi 6,10

Datum: 2023-03-12 | Doba trvání: 33:51

Síla rodinné modlitby. Život z víry a milosti.

Manželství / Rodina / Výchova, Modlitba

2. Královská 4,1-7; Matouš 6,6

Datum: 2023-10-19 | Doba trvání: 31:51

Staň se ti podle víry

Biblický výklad, Růst ve víře

2. Královská 4,1-7

Datum: 2021-02-21 | Doba trvání: 25:32

Strašný hlad v Samaří, ale proč?

Učení o Bohu

2. Královská 6,24-33; Jonáš 3,6-7; Leviticus 26,27-29; Deuteronomium 28,53; Matouš 10,28; Jan 6,35

Datum: 2024-05-12 | Doba trvání: 42:48

Triumfální vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a jaký má pro nás význam?

Biblický výklad, K povzbuzení, Velikonoce

Matouš 21,1-11; Lukáš 19,28-42; Numeri 19,2; 2. Královská 9,13; Žalmy 118,25-26

Datum: 2022-04-10 | Doba trvání: 42:58

Svévole, vzpoura a neposlušnost brání vyslyšení modlitby.

Život křesťana, Růst ve víře, Modlitba

1. Samuelova 15; 2. Královská 20-21,11; Jeremjáš 7,23-26; 1. Janova 3,4

Datum: 2022-08-19 | Doba trvání: 26:03