Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Achab a Jezábel - Nezaprodávej se hříchu!

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

1. Královská 16,29-33; 1. Královská 21; 2. Královská 9,20-37; Zjevení 2,20-23

Datum: 2023-05-07 | Doba trvání: 33:41

Eliáš - Proč věřící někdy upadá do deprese

Duchovní pastýřství (péče)

1. Královská 19; Genesis 16,7-11; Ozeáš 2,16

Datum: 2022-05-22 | Doba trvání: 25:51

Eliáš a Baalovi proroci na hoře Karmel - oheň z nebe.

Modlitba, Pokání a obrácení

1. Královská 18,16-46; Jakub 5,17-18; Matouš 6,24; Zjevení 3,15-16; Skutky 3,6

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 52:43

Eliáš se setkává s Obadjášem a Achabem.

Modlitba, Růst ve víře

1. Královská 18,1-15; Lukáš 1,16-17; Jeremjáš 5,3; Kazatel 12,1

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 38:49

Jak můžeš být úspěšný - Jak se zbožní muži v Bibli modlili

Biblický výklad

Daniel 6; 1. Královská 18,42; 2. Paralipomenon 6,13; Ezdráš 9,5; Skutky 20,36

Datum: 2020 | Doba trvání: 44:19

Moudrost shůry, jak poznám, jestli ji mám?

Růst ve víře

Přísloví 16,16; Jakub 3,13-18; 1. Královská 3,4-14; Jakub 1,5

Datum: 2023-01-27 | Doba trvání: 28:35

Proč Bůh Eliáše okamžitě vyslyšel? - Oheň z nebe a správná horlivost.

Modlitba, Život křesťana

1. Královská 17-18; Jakub 5,17; Deuteronomium 30,11-14; Leviticus 9,23-24; Marek 11,24

Datum: 2023-03-05 | Doba trvání: 01:06:54

Zázraky a soužení - medvěd zachraňuje bratra.

Život křesťana, K povzbuzení

Židům 13,7-9; Židům 1,1-2; Zjevení 13,13-14; 1. Královská 18,38-39; Skutky 14,22; 1. Timoteovi 3,12

Datum: 2022-08-21 | Doba trvání: 39:52

Achazjáš a Eliáš

Kázání

1. Královská 1

Doba trvání: 47:07

Následky zanedbané výchovy dětí.

Manželství / Rodina / Výchova

Daniel 3; 1. Samuelova 2,22-39; 2. Královská 19,14-15; 1. Královská 1,5-6; 2. Samuelova 13,28-29

Datum: 2023-03-03 | Doba trvání: 48:09