Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží ruka na nás

Biblický výklad

2. Samuelova 12,1-15

Datum: 2021 | Doba trvání: 23:49

Frankfurtská deklarace křesťanských a občanských svobod

K povzbuzení

2. Samuelova 12,1-14; Skutky 4,24-29; Římanům 13,1-7; 1. Petrova 2,13-14

Datum: 2022-09-08 | Doba trvání: 23:13

Hospodin je můj Pastýř

K povzbuzení

Žalmy 23, 1S 17,34-37; 2. Samuelova 24,17; Židům 12,3-8

Datum: 2022-07-03 | Doba trvání: 25:58

Největší prorok se narodil v bezúhonné rodině

Narození Krista, Manželství / Rodina / Výchova, Vánoce

Lukáš 1,5-26; Matouš 11,11; 2. Samuelova 22,33; 1. Timoteovi 5,7

Datum: 2021-12-12 | Doba trvání: 53:36

Proč nás chce Bůh utvrzovat až do konce

Biblický výklad, K povzbuzení

1. Korintským 1,8; Lukáš 1,6; Jób 1,1; 2. Samuelova 22,24.33; Deuteronomium 18,13

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 47:53

Proč Pavel říká, že musí být mezi vámi různé skupiny?

Biblické učení, Večeře Páně

1. Korintským 11,17-26; 1. Korintským 1,10-11; 2. Timoteovi 2,16-19; 2. Petrova 2,1-4; 2. Samuelova 6,6-11

Datum: 2022-06-29 | Doba trvání: 51:02

Bůh chce žehnat - 5 zaslíbení s podmínkami z Bible.

O požehnání, K povzbuzení

Genesis 12,1-2; Genesis 26,1-4; Genesis 22,16-17; 2. Samuelova 6,10-12; Deuteronomium 28; Exodus 23,25-26

Datum: 2023-06-04 | Doba trvání: 32:05

Jozue - Bůh nás bere za slovo

Život křesťana, K povzbuzení

Jozue 9; Deuteronomium 7,2; 2. Samuelova 21,1-3; Nehemjáš 3,7, Z 84,11

Datum: 2022-04-22 | Doba trvání: 27:29

Chováme se jako Nábal nebo jako David

Přednášky pro muže

1. Samuelova 25,2-17; Žalmy 37,25; Izajáš 32,7; Žalmy 66,9; 2. Samuelova 3,3

Datum: 2021-11-14 | Doba trvání: 44:16

Následky zanedbané výchovy dětí.

Manželství / Rodina / Výchova

Daniel 3; 1. Samuelova 2,22-39; 2. Královská 19,14-15; 1. Královská 1,5-6; 2. Samuelova 13,28-29

Datum: 2023-03-03 | Doba trvání: 48:09