Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bábel - stavba věže

Kázání

Genesis 10,11

Doba trvání: 44:42

Bitva o autoritu Gn 1,1

Biblické učení

Genesis 1,1

Datum: 2018-01-12 | Doba trvání: 54:37

Boží nezadržitelný soud Nové

Biblické učení

Genesis 7,1-16

Datum: 2023-04-15 | Doba trvání: 54:56

Boží trojjedinost, věčné synovství

Kázání

Deuteronomium 6; Žalmy 90,2; Genesis 1,1

Doba trvání: 01:00:20

Byli jste přece koupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha

Biblický výklad

1. Korintským 6,9-20; Genesis 39; 2. Korintským 11,2-3

Datum: 2022-03-23 | Doba trvání: 28:00

Co a jak máme obětovat Bohu, aby naše oběti byly dobrou vůní?

Život křesťana

Genesis 4,1-8; Matouš 5,23-25; Efeským 5,2; 1. Petrova 2,5

Datum: 2022-11-06 | Doba trvání: 29:40

Co se malé dítě podvědomě učí od rodičů?

Manželství / Rodina / Výchova

Genesis 25,27; Římanům 13,7

Datum: 2023-03-10 | Doba trvání: 51:45

Eliáš - Proč věřící někdy upadá do deprese

Duchovní pastýřství (péče)

1. Královská 19; Genesis 16,7-11; Ozeáš 2,16

Datum: 2022-05-22 | Doba trvání: 25:51

Elíšovo jednání v boji proti Syřanům - Otevřené a zaslepené oči. Nové

K povzbuzení, Život křesťana

2. Královská 6,8-23; Genesis 19; Koloským 3,1-2; Přísloví 25,21-22; Matouš 5,44; Žalmy 34,8

Datum: 2023-11-19 | Doba trvání: 40:59

Gender ideologie podle Božího ustanovení

Objasnění / Aktuální události

Genesis 1,26-31; Genesis 2,1-25

Datum: 2021-10-16 | Doba trvání: 01:39:42

Hagar a Izmael - při hledání živé vody

Pro ženy, pro muže

Genesis 21,1-20; Genesis 16,8-15; Žalmy 42,2-3; Jan 7,37-39

Datum: 2022-06-12 | Doba trvání: 25:00

Hospodin kárá nevěrnost a její důsledky: "Tvá nevěra tě zničí!"

Pokání a obrácení

Jeremjáš 2,1-37; Genesis 18,32-33

Datum: 2022-11-09 | Doba trvání: 01:00:42

Jak můžeme odrážet Boží slávu?

Biblický výklad

2. Korintským 4,1-6; Genesis 1,3-4; Jan 1,1-5

Datum: 2022-12-14 | Doba trvání: 29:22

Jak se Pavel obhajuje a jak to máme dělat my?

Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 10-11,6; Genesis 3,1-6; Galatským 1,6-9; 2. Janova 1,9-11

Datum: 2023-04-27 | Doba trvání: 58:25

Když bys byl v ráji, zachoval by ses jinak?

Biblické učení

Genesis 2,15-25

Datum: 2021-09-29 | Doba trvání: 41:03