Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Achab a Jezábel - Nezaprodávej se hříchu!

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

1. Královská 16,29-33; 1. Královská 21; 2. Královská 9,20-37; Zjevení 2,20-23

Datum: 2023-05-07 | Doba trvání: 33:41

Advent, na co čekáme

Narození Krista

Izajáš 60,1-2

Datum: 2020 | Doba trvání: 10:00

Bez vylití krve není odpuštění. Připomínejte si dřívější dny!

Biblické učení, Evangelium

Marek 15,33-38; Exodus 26,31-34; Exodus 30,1-6; Židům 10,28-39

Datum: 2023-03-23 | Doba trvání: 35:08

Boží láska zůstává navěky

Biblický výklad

1. Korintským 13,8-13

Datum: 2022-08-10 | Doba trvání: 25:01

Boží ruka na nás

Biblický výklad

2. Samuelova 12,1-15

Datum: 2021 | Doba trvání: 23:49

Boží věrnost v našich životech. Nové

Život křesťana

Nehemjáš 2,1-15; Přísloví 25,28; Přísloví 21,1

Datum: 2023-11-22 | Doba trvání: 45:58

Buďte spokojeni v Kristu

Biblický výklad

1. Korintským 10,1-13; Exodus 13,21-22; Exodus 14,19-22; Numeri 21,5-6

Datum: 2022-06-03 | Doba trvání: 30:02

Bůh odděluje zrno od plev

Pokání a obrácení

Lukáš 22,31-34

Datum: 2021 | Doba trvání: 26:11

Bůh opustil svého Syna

Utrpení Krista

Marek 15,29-39

Datum: 2020 | Doba trvání: 15:42

Bůh vyvyšuje opovržené

K budování

1. Samuelova 1

Datum: 2021-06-11 | Doba trvání: 23:07

Byli jste přece koupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha

Biblický výklad

1. Korintským 6,9-20; Genesis 39; 2. Korintským 11,2-3

Datum: 2022-03-23 | Doba trvání: 28:00

Cesta k Ježíši - Kdo hledá nelézá

Kázání o probuzení

Matouš 2, 1-18

Datum: 2021 | Doba trvání: 25:33