Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Den Hospodinův

Učení o poslední době

Sofonjáš 1,14-2,1

Datum: 2020-04-11 | Doba trvání: 01:14:42

Gender ideologie podle Božího ustanovení

Objasnění / Aktuální události

Genesis 1,26-31; Genesis 2,1-25

Datum: 2021-10-16 | Doba trvání: 01:39:42

Příchod Pána Ježíše Krista pro církev

Učení o poslední době

1. Tesalonickým 4,13-5,11

Datum: 2021-03-15 | Doba trvání: 01:09:00