Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

5 hloupých důvodů odmítnout Krista - Felix, Agripa, Pilát, bohatý mládenec a Jidáš

Biblický výklad, Pokání a obrácení

Skutky 24; Matouš 27,24; Matouš 19; Skutky 26; Jan 12

Datum: 2021-10-03 | Doba trvání: 37:23

Co mám činit, abych byl spasen

Biblický výklad, Pokání a obrácení

Skutky 16,30

Datum: 2021-10-24 | Doba trvání: 13:28

Kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel

Biblický výklad, Růst ve víře

Jan 11,17-45

Datum: 2021-11-14 | Doba trvání: 25:03

Pán Ježíš a Petr Lk 5,1-11

Biblický výklad

Lukáš 5,1-11

Datum: 2021-05-19 | Doba trvání: 24:13

Povolání k učednictví

Biblický výklad

Lukáš 5,1-11

Datum: 2020-08-16 | Doba trvání: 24:43

Staň se ti podle víry

Biblický výklad, Růst ve víře

2. Královská 4,1-7

Datum: 2021-02-21 | Doba trvání: 25:32

Uzdravení malomocného

Biblický výklad

Lukáš 5,12-16

Datum: 2020-12-13 | Doba trvání: 39:22