Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží dar Jeho lidu

Biblické učení

Matouš 6,1; Matouš 5-13

Datum: 2023-07-17 | Doba trvání: 38:59

Budhismus

Biblické učení

Jeremjáš 17,6; Matouš 15,18-19; Matouš 5; Matouš 6

Datum: 2016-02-04 | Doba trvání: 29:07

Hinduismus

Biblické učení

Skutky 17,16-31; Izajáš 43,10-15; Římanům 3,23

Datum: 2016-01-28 | Doba trvání: 35:49

Islám

Biblické učení

Jan 10,30; 1. Janova 2,22; Efeským 2,8-9; Jan 14,6

Datum: 2016-02-25 | Doba trvání: 47:48