Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Proč bych měl svá nejlepší léta a svou rodinu zasvětit Pánu?

Autor Florian Kasper - 202 Nahrávek
Kategorie Život křesťana, K povzbuzení
Biblické místo Jozue 1,10-18; Jozue 4,11-13; Jozue 22,1-9; Numeri 32
Předneseno 2022-09-04
Mnoho lidé si kladou otázku, zda stojí za to zasvětit nejlepší léta svého života Pánu Ježíši. Stojí před důležitými rozhodnutími, jako je kariéra, koníčky nebo přátelé, a když zasvětí svůj život Pánu, musí se mnoha věcí vzdát. Jsou věřící, kteří kvůli službě musí opustit své rodiny. Někteří mladí lidé se vzdávají manželství, protože chtějí být misionáři. Je snazší zříci se něčeho pro vlastní zájmy než pro Pána. Mnozí mladí lidé se rozhodnou, že nejprve udělají kariéru a teprve potom vstoupí do manželství. Ale kdo se chce vzdát kariéry nebo manželství kvůli Pánu Ježíši? Kdo je ochoten opustit své rodiče a sourozence, aby bojoval za Pána? Cílem tohoto kázání je objasnit otázku, proč stojí za to obětovat Pánu Ježíši svá nejlepší léta a dokonce i své nejdražší lidi.