Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Velikonoce je brána k novému životu!

Autor Wilhelm Fröse - 257 Nahrávek
Kategorie Velikonoce, Pokání a obrácení, Zmrtvýchvstání Krista
Biblické místo Marek 15,16-20; Izajáš 53,5-6; Matouš 11,28; Jan 3,18; Izajáš 1,18; 1. Korintským 15,20
Předneseno 2020-04-12
1. Jak Ježíš zemřel? 2. Proč byl Ježíš zabit? Udělal něco špatného? Byl obviněn z hříchu, nebo z něčeho špatného? Byl zločinec? 3. Je každý člověk hříšný a vinný před Bohem? 4. Nemůže milující Bůh jednoduše přehlížet skutečnost, že jsme hříšní? 5. Bůh sám však prohlásil: „Mzdou hříchu je smrt”. 6. Jak tedy může odpustit naše hříchy, aniž by nás potrestal? 7. Zůstal Ježíš v hrobě? 8. Co ve skutečnosti pro člověka znamená být „spasen"? 9. My máme mnoho hříchů. Chce nám Bůh opravdu odpustit všechny naše hříchy? 10. Co musíme udělat, abychom toto nádherné spasení mohli přijmout? 11. Můžeme získat nebo zasloužit si spasení, pokusíme-li se žít dobrým životem? 12. Co se stane s těmi, kteří nevěří? 13. Co učí bible o novém narození? 14. Proč musíme být znovu narozeni? Co mám dělat, abych získal věčný život?